Vrijwilligerswerk

Heeft uw vereniging hulp nodig van vrijwilligers? Stuur de oproep inclusief contactinformatie naar info@pblemele.nl
Dan plaatsen wij de oproep hier op de site.

 

VoorleesExpress Ommen zoekt vrijwilligers:

 

Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter. Een taalachterstand op jonge leeftijd is daarentegen vaak moeilijk in te halen. Voorlezen is dus het antwoord! Komend schooljaar gaat daarom voor de derde keer het leesbevorderingsproject de VoorleesExpress in Ommen van start.

 

De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers voorlezen bij gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar. Zo stimuleren ze de taalontwikkeling van de kinderen en verrijken ze de leescultuur in huis. Het leesplezier staat daarbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig! De VoorleesExpress in Ommen is voor de periode 1 september 2016 tot 1 mei 2017 op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die gezinnen hierbij willen helpen. Uw inzet kan net het verschil maken! In september vindt de scholing en voorbereiding plaats, het voorlezen start in de eerste week van oktober.

 

Voorlezer

Een voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Twintig keer komt de voorlezer wekelijks bij het gezin thuis, op een vast moment dat samen wordt afgestemd. Daarin wordt de voorlezer begeleid door een coördinator. Daarnaast worden de voorlezers door de Bibliotheek getraind in het interactief voorlezen en boekkeuze.

 

Coördinotor

Een coördinator begeleidt voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen zoekt de coördinator naar manieren om het voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. De coördinator organiseert voorlezersbijeenkomsten en brengt met de voorlezer drie keer een bezoek aan het gezin. Coördinatoren worden getraind en begeleid door de projectleiding.

 

Wie belangstelling heeft voor dit leuke vrijwilligerswerk kan zich via de mail melden bij de coördinator van de VoorleesExpress in Ommen Ans Derksen. Het mailadres is voorleesexpress@bibliotheekommen.nl

 

Meer algemene informatie is te vinden op www.voorleesexpress.nl.

 

De VoorleesExpress is een landelijk project en wordt in Overijssel uitgevoerd door de lokale Bibliotheek.

 

 Voor meer informatie kunt u terecht in bovenstaande bibliotheek.

Tel. 0529-452158

www.bibliotheekommen.nl

Contactpersoon: Barbra Arrindell