Bruikleen marktkramen

Marktkramen gratis beschikbaar voor evenementen in Lemele

 

In de zomer van 2016 heeft Plaatselijk Belang Lemele 5 marktkramen aangeschaft. Deze waren voor het eerst te zien op de Oud-Hollandse markten in dat jaar. De afmeting van een kraam is 3 bij 1 meter.

 

Vanaf nu kan elke niet-commerciële organisatie die een evenement organiseert dat gericht is op het versterken van de sociale cohesie binnen Lemele, tijdens dat evenement gratis gebruik maken van deze marktkramen. 

 

Reserveren van één of meer (maximaal 5 dus) marktkramen geschiedt door het invullen van de vereiste gegevens in de Bruikleenovereenkomst.

 

Na goedkeuring van de aanvraag ondertekent de secretaris PBL de bruikleenovereenkomst en ontvangt de aanvrager daarvan een kopie.

 

De marktkramen zijn opgeslagen bij Henk Scholten, Zandeinde 4 in Lemele en dienen daar door bruiklener opgehaald en weer teruggebracht te worden. Uiteraard na afstemming met Henk Scholten over het moment waarop.   

 

 

Bruikleenovereenkomst