De Lofstem

Chr. Gem. Zangvereniging “De Lofstem” te Lemele
Sinds 1937!

Koor zingt regelmatig tijdens kerkdiensten, verder wordt o.a. opgetreden in verpleeg-en verzorgingstehuizen.


Het repertoire bestaat uit christelijke liederen, maar ook licht-klassiek waaronder Mozart en Schubert.

Op donderdagavond om 19.45 u. wordt enthousiast gerepeteerd o.l.v. de dirigent de heer drs. Adriaan Laseur in de kerk van Lemele.


Nieuwe leden zijn welkom en kunnen evt. een avondje meezingen om te zien of het hen wat lijkt.


Samen met onze gastleden bestaat het koor uit ca. 30 leden.

De contributie bedraagt € 35, 00 per kwartaal, koffie met koekje inbegrepen…..