ANBI

De Vereniging voor Plaatselijk Belang Lemele heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. 

 
Wat is een ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. 

Wat zijn de fiscale voordelen?
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting over ontvangen legaten;
• Een ANBI betaalt geen schenkbelasting over ontvangen schenkingen;
• Uitkeringen van een ANBI worden niet belast met schenkbelasting;
• Schenkers kunnen giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Natuurlijk moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden. Informatie daarover is terug te vinden op de site van de Belastingdienst link en via deze link.