Laatste Nieuws

Oud-Hollandse markten in Lemele

Het doorgaans rustige dorpje Lemele zal de komende zes woensdagavonden bruisen van de activiteiten. De traditionele Oud-Hollandse markten in Lemele , worden gehouden van woensdag 19 juli tot en met woensdag 23 augustus. Rondom de Dorpskerk en op  een gedeelte van de Kerkweg zal het deze avonden weer volstaan met in klederdracht gestoken beoefenaars van oude ambachten,allerlei standhouders en vele hobbyisten. Muziekgroepen ,Santhykoren  en,Line  Dancers zorgen voor een gezellige sfeer tijdens deze markten, die plaatsvinden tussen 16.00  en 21.30 uur. Ambachtslieden in klederdracht laten oude tijden herleven,u ziet bijv.:  houtsnijden, touwdraaien, midwinterhoornmaken, weven, wolknopen, spinnen, klompenmaken, stoelenmatten, mandenvlechten, knipmutsen en wassen op de hand,glas in lood en knieperties bakken op de ouderwetse manier. Verenigingen en goede doelen proberen met sjoelen, verkoop van oliebollen, knieperties, boeken en het streekgerecht kruudmoes hun kas te spekken. Streekzanger Aalt Westerman en Muziekvereniging K.N.A.  openen  de markten op 19 juli. Bargzangers  zorgen op 26 juli voor een gezellige sfeer. Op 2 augustus treed de Bloaskapel Happy Together op. Op 9 augustus brengen De Stuwzangers uit Vilsteren gezellige liedjes ten gehore. Op 16 augustus bekende streekzangers Aalt & AnjaWesterman. Bloaskapel De Heujschudders  sluiten deze serie van zes  oud-hollandse markten op 23 Augustus af. Voor de school jeugd is er elke markt een rommelmarkt en een springkussen, De bekende goochelaar Magic John vertoont ook zijn kunsten tijdens de markten. Ook de Oudhollandse Markt doet aan vernieuwing. Op veler verzoek begint de markt nu om 16.00 uur. Door samenwerking komen er meer en verschillende kramen. Meer informatie www.oudhollandsemarktlemele.nl

Datum: 16-07-2017 12:01 Bron: Lemele.info
Glasvezel buitenaf inschrijfmomenten bij u in de buurt

In de komende weken organiseren wij een aantal inschrijfmomenten bij u in de buurt. U bent van harte welkom om u vrijblijvend te laten informeren op één van de onderstaande momenten:

  • Woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Erve Aaftink Recreatie, Lemelerweg 35 te Lemele
  • Donderdag 6 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Aeroclub Salland, Langsweg 28 te Lemelerveld
  • Maandag 10 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Loonbedrijf Fokkert, Korteveldsweg 27 te Lemele
  • Woensdag 12 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Grondverzet Vilsteren, Vlierhoekweg 9 te Dalfsen 

 

              

Datum: 30-06-2017 20:30 Bron: Lemele.info
STARTERSWONINGEN LEMELE

Op woensdag 28 juni willen we een avond organiseren over starterswoningen in Lemele. We beginnen om 20.00 uur ( met inloop vanaf 19.45 uur) We nodigen hierbij iedereen uit die hiervoor belangstelling heeft. Als u wilt komen moet u zich even aanmelden via de mail bij gjmhallink@live.nl

Datum: 07-06-2017 18:48 Bron: Lemele.info
Grote optocht Lemele met 18 praalwagens

De donderdagavond van het Lemels Feest, 22 juni, staat als vanouds in het teken van de geweldige optocht met maar liefst 18 praalwagens, iets waar Lemele super trots op is! De optocht start om 19:30 en passeert 2 maal het centrum van Lemele van waaruit de praalwagens van dichtbij te bezichtigen zijn. Nergens zie je zoveel prachtig uitgewerkte ideeën! Het wordt een mooi schouwspel, met muzikale begeleiding van KNA uit Lemele en Polyhymnia uit Lemelerveld. We kunnen vol enthousiasme zeggen: Kom allemaal kijken naar de optocht in Lemele.

Datum: 04-06-2017 22:12 Bron: Lemele.info
Plaatselijk Belang Lemele heeft nieuwe statuten en een sponsor

In de ledenvergadering van 20 maart j.l. waren onvoldoende leden aanwezig om de door het bestuur voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement volgens de regels van de oude statuten vast te stellen. In een speciaal daarvoor belegde extra ledenvergadering op 4 april werden beide documenten alsnog goedgekeurd. Op 3 mei ondertekenden voorzitter Gerrit Jan Hallink en penningmeester Adri van Dulst de notariële akte waarin de nieuwe statuten zijn opgenomen. Zij deden dit onder het toeziend oog van notaris Bentum van Bentum Nijboer Notarissen, die ook adviseerde bij het opstellen van de nieuwe statuten. Bij die gelegenheid liet de heer Bentum weten dat hij Plaatselijk Belang Lemele met ingang van 2017 jaarlijks zal steunen met een sponsorbijdrage. U vindt de nieuwe statuten (en het huishoudelijk reglement) op deze website onder Plaatselijk Belang. Meer info over Bentum Nijboer notarissen vindt u onder het kopje sponsor en natuurlijk op www.bentumnijboer.nl .

Datum: 26-05-2017 21:32 Bron: Lemele.info
Informatie avond Glasvezel buitenaf in Zaak Dijk

Glasvezel buitenaf is gestart met de campagne voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van het Vechtdal. Ook het buitengebied van Lemele hoort hierbij. Iedereen die nog niet kan beschikken over snel internet (via de kabel, of via glasvezel dat al via een andere route in huis kwam) heeft als het goed is een brief daarover ontvangen van Glasvezel buitenaf. Met daarin de uitnodiging één van de informatieavonden te bezoeken.Mocht u geen brief van Glasvezel buitenaf ontvangen hebben, terwijl u nog geen snelle internetaansluiting heeft, laat het ons dan even weten en kom zo mogelijk toch naar de informatieavond in Zaal Dijk op dinsdag 23 mei, die start om 19.45 uur (19.30 koffie). Dan kijken we in overleg met Glasvezel buitenaf hoe we dit oplossen. Het zou toch jammer zijn als u door een administratieve onvolkomenheid buiten de glasvezel-boot valt.

Datum: 22-05-2017 22:05 Bron: Lemele.info
‘Mister SC Lemele’, Henri ten Kleij stopt na 20 jaar Lemele 1!

Zaterdag 13 mei zal voor de familie ten Kleij in de boeken gaan als een zeer gedenkwaardige dag. Vader Henri neemt na 20 jaar in de hoofdmacht te hebben gespeeld afscheid. En wat voor afscheid! In de laatste wedstrijd van het seizoen in de uitwedstrijd tegen RKSV wordt hij door trainer Johan Warmelink in spits geposteerd. Een positie die hem vanuit de jeugd zeer vertrouwd is. Hij heeft als gretige spits steeds een fijn neusje gehad voor het binnentikken van de laatste bal, en heeft voor Lemele dan ook een gigantische productie op zijn conto. In de afgelopen jaren was Henri een vaste waarde achterin en kletste met zijn kale hoofd steeds het leer weg voor de instormende spitsen. Lees hier verder.

Datum: 16-05-2017 21:36 Bron: Lemele.info
UITNODIGING AVOND STARTERSWONINGEN LEMELE

Vanuit verschillende invalshoeken, onder andere vanuit de Jongerengroep Dibbes, bereiken ons berichten dat er in Lemele dringend behoefte is aan betaalbare woonfaciliteiten voor startende jongeren. Daar wordt op dit moment ook over gesproken met de gemeente Ommen en hier moet iets aan worden gedaan. Wat bijv. in Luttenberg en in andere plaatsen kan, moet ook mogelijk zijn in Lemele. Alle belangstellenden nodigen wij uit deel te nemen aan een informatie en afstemavond op:

 

Woensdag 28 juni aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Schakel te Lemele.

 

Naast een verdere kennismaking zal het programma zich richten op:

1.    Wat wordt verstaan onder CPO.

2.    Welke aanpak staat Plaatselijk Belang voor.

3.    Het tonen van voorbeelden.

4.    Het maken van voortgangsafspraken.

5.    Wie heeft er belangstelling en wil mee doen.

 

We hopen jullie op 28 juni te mogen ontmoeten voor een inspirerende bijeenkomst.

 

Graag tot dan.

 

Bestuur Plaatselijk Belang Lemele

Gerrit Jan Hallink, voorzitter

Datum: 16-05-2017 21:27 Bron: Lemele.info